Cluster Zuid

Organisatie

Met ingang van 1 januari 2014 is Veiligheidsregio Groningen officieel van kracht. Daarmee zijn de brandweerkorpsen Bellingwedde en Zuid-Groningen overbodig geworden en zijn ze per die datum opgeheven.

Alle brandweerkorpsen in onze provincie en hun medewerkers zijn samengegaan in één regionaal korps en maken sinds 1 januari 2014 deel uit van de organisatie Veiligheidsregio Groningen. Onze inwoners merken hier weinig van. Onze 40 brandweerposten in de regio staan elk moment paraat om branden en ongevallen te bestrijden.

Binnen de veiligheidsregio Groningen werkt een aantal partners samen om noodsituaties te voorkomen en te bestrijden. Dit zijn de brandweer, politie, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), de 23 gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Provincie Groningen, Openbaar Ministerie en Defensie.

Kernwaarden

We hebben als Veiligheidsregio Groningen gekozen voor drie kernwaarden; samen alert en daadkrachtig. Deze ga je regelmatig terug zien in de uitingen.

  • Samen: Als partners in de Veiligheidsregio werken we samen en zijn we met elkaar. Maar we werken ook samen met alle mensen die in Groningen wonen en werken.
  • Alert: We zijn samen alert. Met inwoners en samenwerkingspartners proberen we noodsituaties te voorkomen en zijn we alert op dreigende gevaren.
  • Daadkrachtig: Als zich een noodsituatie voordoet treden we kordaat op. Inwoners zijn zelfredzaam en helpen kwetsbare mensen in hun omgeving. Als hulpdiensten werken we samen, tonen we daadkracht en nemen de juiste beslissingen om de schadelijke gevolgen te beperken.

Huisstijl en logo

Als organisatie hebben we gekozen voor een nieuwe huisstijl en logo. Hierbij is gekozen voor de driehoeksvorm: symbool voor alertheid en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan verkeersborden. Uit de driehoek is een klein stukje geknipt. We hebben gekozen voor groen als nieuwe huisstijlkleur. Een sterke signaalkleur die past bij een organisatie die alert is op risico’s en daadkrachtig optreedt als er een noodsituatie optreedt. Een kleur die staat voor veiligheid en nieuw elan uitstraalt.

Brandweer blijft sterk merk

Zoals in de visie is afgesproken blijven we de brandweer positioneren als ‘sterk merk’. Het merendeel van onze organisatie voert primair brandweertaken uit en identificeert zich als zodanig. Ook blijft zo de brandweer herkenbaar in de lokale samenleving. Dit betekent dat we gebruik blijven maken van de brandweerhuisstijl. Brandweeruitingen blijven voorzien van de bekende vlam, waarbij ruimte is voor het bijschrift regio-, cluster- en post. Op websites en brieven wordt wel vermeld dat de brandweer onderdeel is van Veiligheidsregio Groningen.

Bereikbaarheid

Veiligheidsregio Groningen

Bezoekadres

: Clusterkantoor Zuid
  Veenstraat 8, 9502 EZ STADSKANAAL
Postbusnummer : Postbus 66, 9700 AB GRONINGEN
Telefoonnummer : 0599- 652 111
B.g.g. centrale nummer : 050- 367 4777
Openingstijden : iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur
E-mail : info@vrgroningen.nl
Websites : www.veiligheidsregiogroningen.nl
  : www.brandweergroningen.nl
KvKnr : 59229381
IBAN Banknr. : NL09 BNGH 0285 1610 83