Cluster Zuid

Geschiedenis

Vuur is een vriend, brand de vijand. Die vijand wordt door de eeuwen heen bestreden door de mens. Dat gebeurde steeds meer in een enigszins georganiseerd verband vanuit de oude gilden of dorps- of stadsbesturen. De brandweer Zuid-Groningen doet dit werk vanaf haar oprichting in 1973, maar ook voor die tijd hebben binnen de grenzen van de huidiige gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde meerdere brandweerkorpsen zich gekweten van hun heldhaftige brandweertaken.

Op deze pagina´s hopen we een beeld van onze brandweer van toen te schetsen. Wie nog ergens een foto of document heeft van de brandweer in ons gebied mag ons dit altijd melden, we maken er graag een kopie van.