Post Ter Apel

Post Ter Apel

De post Ter Apel heeft een formatie van 16 vrijwilligers, deze vrijwilligers zijn verdeeld over 4 ploegen. Afhankelijk van de melding wordt de gehele post opgeroepen of een aantal ploegen.
 

Verzorgingsgebied

De post Ter Apel bedient niet alleen de plaats Ter Apel, maar ook de wijde omgeving daaromheen. Een groot deel van het verzorgingsgebied ligt ook buiten de gemeentegrens (én provinciegrens). Het hiernaast geplaatste kaartje geeft goeddeels weer waar de grens ligt, het verzorgingsgebied is donkergroen van kleur. Periodiek wordt deze opnieuw bepaald op grond van de gerealiseerde uitruktijden.