Stadskanaal

Post Stadskanaal

De post Stadskanaal heeft een formatie van 30 vrijwilligers verdeeld over 6 ploegen. Elke ploeg bestaat uit een bevelvoerder, een chauffeur, een specialist hoogwerker/GM en 1 of 2 brandwachten.

Wekelijks hebben er twee ploegen dienst, waarvan er één buiten de reguliere werktijden geconsigneerd is. Voor de bezetting van de eerste tankautospuit worden de twee dienstdoende ploegen (10 personen) gealarmeerd, voor een tweede tankautospuit worden de volgende drie (vrije) ploegen gealarmeerd (15 personen). Eén ploeg heeft wekelijks vrij.
 
Gedurende de reguliere werktijden wordt er voor de eerste tankautospuit ook een dagploeg gealarmeerd. De dagploeg bestaat uit de op de post aanwezige beroepsbezetting en brandwachten die in de buurt van de post werken, maar bij een andere post of zelfs korps een aanstelling als vrijwilliger hebben. Voor de hoogwerker of het hulpverleningsvoertuig worden er uit 3 ploegen elk 2 personen opgeroepen (totaal 6), echter nooit uit de geconsigneerde ploeg, deze blijft beschikbaar voor de eerste tankautospuit. De hoogwerker of het hulpverleningsvoertuig wordt bezet door een chauffeur en een brandwacht met specialisatie HW/GM.

Verzorgingsgebied

De post Stadskanaal bedient niet alleen de plaats Stadskanaal, maar ook de wijde omgeving daaromheen. Een groot deel van het verzorgingsgebied ligt ook buiten de gemeentegrens (én provinciegrens). Het hiernaast geplaatste kaartje geeft goeddeels weer waar de grens ligt, het verzorgingsgebied is roze van kleur. Periodiek wordt deze opnieuw bepaald op grond van de gerealiseerde uitruktijden.