Brand blussen

Onze kernwaarden

We hebben als Veiligheidsregio Groningen gekozen voor drie kernwaarden; samen alert en daadkrachtig. Deze ga je regelmatig terug zien in de uitingen.

Samen

Als partners in de Veiligheidsregio werken we samen en zijn we met elkaar. Maar we werken ook samen met alle mensen die in Groningen wonen en werken.

Alert

We zijn samen alert. Met inwoners en samenwerkingspartners proberen we noodsituaties te voorkomen en zijn we alert op dreigende gevaren.

Daadkrachtig

Als zich een noodsituatie voordoet treden we kordaat op. Inwoners zijn zelfredzaam en helpen kwetsbare mensen in hun omgeving. Als hulpdiensten werken we samen, tonen we daadkracht en nemen de juiste beslissingen om de schadelijke gevolgen te beperken.